Legaat Mr P.P. Vreede

In 2009 ontving de stichting een legaat uit de nalatenschap van Mr. P.P. Vreede, de op 31 december 2008 overleden oud-voorzitter van het bestuur.

Het bestuur heeft besloten om dit legaat te bestemmen voor de toekenning van aanvragen die anders mogelijk niet voor ondersteuning in aanmerking zouden zijn gekomen. Het bestuur denkt hierbij in de eerste plaats aan aanvragen op het gebied van de speciale interesses van de heer Vreede, zoals de Russische taal- en letterkunde.

Met dit legaat kan, anders dan bepaald in het Huishoudelijk Reglement van de stichting, ondersteuning geboden worden:

  • die het maximum van € 7.500 per aanvraag overschrijdt
  • waarvan een gedeelte (max. de helft) wordt toegekend als gift.

Aan toekenning kunnen extra voorwaarden of eisen worden verbonden.

De aanvraagprocedure voor een lening uit dit legaat is gelijk aan de normale aanvraagprocedure voor leningen van het Vreedefonds.