Historie

Het Vreedefonds is opgericht door mevrouw Jeannette Vreede, die op 17 oktober 1943 overleed in Bilthoven. Op 9 mei 1939 stelde zij, onder het toeziend oog van notaris Mr. G.H. Lambert te Rotterdam, haar testament op. Daarin riep zij onder de naam “Vreedefonds” een stichting in het leven en benoemde deze stichting tot haar enige erfgenaam. Als doelstelling van deze stichting bepaalde zij:

“Doel der Stichting is financiële steun te verlenen aan jongelieden in Nederland, Nederlands Indië, Suriname of Curaçao, voor hun studie of opleiding, zonder onderscheid van godsdienstige gezindte, stand of kunne.”

Door de jaren heen zijn de statuten van deze stichting meerdere malen veranderd. Het idee van Jeanette Vreede is nu ontwikkeld tot het geven van financiële steun in de vorm van een renteloze lening aan studenten of pas afgestudeerden voor een stage of postdoctorale opleiding in het buitenland. Deze steun is bedoeld voor studenten met de Nederlandse nationaliteit die hun studie willen aanvullen of voortzetten in het buitenland. Het Vreedefonds richt zich met name op universitaire studenten met méér dan gemiddelde studie-resultaten. Een positieve aanbeveling van een docent is daarom een absoluut vereiste. Sinds enkele jaren worden ook HBO-studenten en met name conservatorium-studenten uitgenodigd om een aanvraag in te dienen.