Doelstelling

Het Vreedefonds verstrekt renteloze leningen aan Nederlandse studenten voor studie in het buitenland. De leningen worden verstrekt voor het volgen van een studie of stage of het doen van onderzoek in het buitenland als vervolg op of als onderdeel van een opleiding aan een Nederlandse universiteit. Sinds enkele jaren worden ook HBO-studenten en met name conservatoriumstudenten uitgenodigd een aanvraag in te dienen voor studie in het buitenland, bijvoorbeeld voor het volgen van een Masterclass.
Voorwaarde is dat er een positieve aanbeveling is van ten minste één van de docenten van de instelling waaraan in Nederland onderwijs gevolgd wordt of is. Het gaat om een aanbeveling van docenten (hoogleraar of anderen) die goed in staat zijn om een oordeel te geven over de academische en intellectuele mogelijkheden van de aanvrager. Een aanbeveling van een studentendecaan is dus niet zinvol.
De renteloze lening bedraagt — afhankelijk van de duur van de studie in het buitenland — maximaal € 7.500 en dient uiterlijk binnen 10 jaar na opname te zijn terugbetaald. De duur van het verblijf in het buitenland mag maximaal twee jaar bedragen. In zeer uitzonderlijke gevallen is een langere periode mogelijk. Dit kan het geval zijn wanneer een zeer excellente student in het buitenland een zeer specifieke, bij uitstek voor deze student aangewezen studie gaat volgen.

Voor aanvragen op het gebied van Russische taal- en letterkunde kent het fonds een speciaal legaat. Voor meer informatie hierover: zie het Legaat Mr P.P. Vreede.