Aanvragen

Om tijdig te kunnen beschikken over de lening is het van belang dat je de aanvraag tijdig indient. Wie zijn aanvraag – met alle daarvoor benodigde informatie – tenminste 3 maanden vóór het geplande vertrek indient, kan er zeker van zijn dat de behandeling ervan op tijd wordt afgerond. Voor het beoordelen van de aanvraag hebben wij graag een goed beeld van de aanvrager, het studieverloop en het doel van studie, de stage of het onderzoek waarvoor de lening wordt gevraagd.

Klik hier om het formulier te openen.